Onderhoudscontracten

Hoe werkt zo’n contract?

U sluit een onderhoudscontract af voor het verwachte aantal kilometers per jaar. Dat kunnen er tienduizend, twintigduizend, vijftigduizend of een aantal er tussenin zijn. Het aantal verwachte kilometers wordt vermenigvuldigd met een vast laag bedrag per kilometer. Dit resulteert in een jaarbedrag welke gesplitst wordt in twaalf maandbedragen welke automatisch van uw rekening wordt afgehouden.

Uw voordeel

Binnen het aantal afgenomen kilometers bent u volledig gedekt tegen alle voorziene en onvoorziene onderhoudskosten. Schade als gevolg van een ongeval is uiteraard niet in deze garantie opgenomen. In de praktijk wordt deze gedekt door uw verzekering.

Wanneer interessant?

Als u weinig kilometers rijdt per jaar is een onderhoudscontract in de regel niet interessant. De meesten die een contract afsluiten rijden 20.000 kilometer of meer per jaar. In dat geval valt een onderhoudscontract vrijwel altijd gunstiger uit.

Meer weten?

Gewoon even bellen. Of nog beter: kom naar onze showroom. Wij rekenen graag voor u uit of een onderhoudscontract voor u financieel aantrekkelijk is.